Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Personálne obsadenie

Personálne obsadenie školského internátu:

Riadiaci pracovníci:

 • Mgr. Jana Jánošková - riaditeľka školy
 • Mgr. Anna Pulišová - zástupkyňa riaditeľa školy
 • PaedDr. Rudolf Bartošík - vedúci vychovávateľ

Vychovávatelia:

I. oddelenie - počet žiakov

 • Helena Miklošovičová - vedúca oddelenia, vedúca záujmovej činnosti
 • Bc. Romana Ridzoňová - vychovávateľka, vedúca záujmovej činnosti
 • Lucia Novodomcová - pomocná vychovávateľka, tlmočník
 • Eva Prokeinová - nočná vychovávateľka
 • Nina Kazarková - nočná vychovávateľka

II. oddelenie - počet žiakov

 • asistentka vychovávateľa

III. oddelenie - počet žiakov

 • Mgr. Viktor Haško - vedúci oddelenia
 • Ľudmila Schmidtová - vychovávateľka
 • Oľga Golecká - pomocná vychovávateľka
 • Miloš Pažout - nočný vychovávateľ
 • Dušan Štyri - nočný vychovávateľ

IV. oddelenie - počet žiakov

 • Mgr. Mária Sekajová - vedúca oddelenia
 • PaedDr. Rudolf Bartošík - vedúci vychovávateľ, vedúci záujmovej činnosti
 • Bc. Stanislav Windisch- pomocná vychovávateľka
 • Táňa Ihringová - zdravotná sestra, vedúca záujmovej činnosti
TOPlist