Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zelený internát

Zelený internát.

    Program Zelený internát prináša našim žiakom priestor pre environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými činnosťami, ktoré  vedú žiakov a zamestnacov organizácie k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu.     

    Každý z nás vie, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň dôležité snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť. Hlavným cieľom programu Zelený internát je nájsť cestu, ktorá povedie k zodpovednejším a šetrnejším postojom k okoliu nášho školského internátu.

    Záhrada školského internátu si vyžaduje niekoľko systematických krokov k obnoveniu jej pôvodného funkčného zámeru výsadby. V tom prvom sa zameriame hlavne na "odkrytie" jej bohatstva.

    V mesiaci september náš kolega Mgr. Viktor Haško kosil priestory v okolí  ŠI a nepočujúci žiaci pokosenú trávu hrabali a prenášali na kompostovisko. Pani Schmidtová a pani Golecká sa vzorne postarali so svojimi žiakmi o údržbu priestorov multifunkčného ihriska a vďaka nim tu prebiehajú športové akcie na upravenom teréne. Okrem toho sa pravidelne každý pondelok popoludní od 14:00 hodiny všetci kolegovia so žiakmi zúčastňujú na upratovaní priestorov v okolí budovy ŠI. 

    V mesiaci september sme sa okrem mnohých ďalších pracovných činností zamerali na upratovanie priesotru pri hlavnom vstupe do Školského internátu. 

       Nepočujúci žiaci so svojimi vychovávateľmi túto časť pohrabali.

        

        Tu máme niektorých z nich, ktorí prispeli svojou prácou k skrášleniu okolia internátu.

    

    Pani Lucia Novodomcová so svojimi deťmi pri práci v okolí internátu cez víkend.

    

      Bc. Stanislav Windisch pri jednej z mnohých pracovných aktivít v záhrade ŠI.

TOPlist